English

foto

Pavel Vácha

narozen: 1979
e-mail: email v obrázku
icq: icq in picture
web na ústavu: Oddělení rozpoznávání obrazu
adresa: ÚTIA AV ČR, v.v.i.
Pod vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
CV:


Vystudoval jsem na informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, se specializací počítačová grafika. Doktorský titul jsem získal na stejné fakultě, školícím pracovištěm byl Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, kde nyní pracuji jako vědecký pracovník.

Specializuji se na robustní rozpoznávání textur a rozpoznávání při měnících se podmínkách jako změny osvětlení a otočení obrazu. Mám také zkuštenosti s rozpoznáváním objektů a technikami pro registraci (lícování) obrazu. Kromě toho se zajímám o grafové algoritmy, Javu, J2EE a návrhové vzory.Doktorská práce:

Texturní příznaky s invariancí vzhledem k osvětlení a rotaci

retrieval screenshot Vzhled reálných scén velmi závisí na aktuálních podmínkách jako osvětlení a úhlu pohledu, což značně komplikuje automatickou analýzu obrázků těchto scén. V této práci představujeme nové texturní příznaky pro robustní rozpoznávání přírodních a umělých materiálů (textur), obsažených v realných scénách. Tyto příznaky jsou založené na efektivním modelovaní prostorových vztahů pomocí modelů Markovovského náhodného pole a dokázali jsme, že naše příznaky jsou invariantní vzhledem k barvě osvětlení, vrženým stínům, a rotaci textury. Navíc, jsou navržené příznaky robustní ke změně směru osvětlení a degradaci Gaussovským šumem a také souvisí s lidským vnímáním textur.

Příznaky jsme s úspěchem otestovali na aktuálních texturních databázích (Outex, Bonn BTF, CUReT, ALOT, and KTH-TIPS2), kde překonali nejlepší stávající metody (včetně oponentních Gaborových příznaků, LBP, LBP-HF, a MR8-LINC) ve skoro všech experimentech, např. výsledky na texturní databázi ALOT byly zlepšeny o 20%. Naše příznaky jsme využili při konstrukci systému pro vyhledávaní podobných obkladů a dlažeb, optimalizaci parametrů metod pro kompresi textur ve shodě s lidským vnímáním, invariantní segmentaci vícemodalních textur a rozpoznávání glaukomu na snímcích sítnice. Představené metody mohou být využity ke zlepšení stávajících systémů pro prohledávání obrazových databází nebo ve specializovaných systémech zaměřených na strukturní/texturní podobnost. Další možnosti aplikací jsou v počítačovém vidění, protože analýza reálných scén často vyžaduje rozpoznávání textur v různých podmínkách.
pdf (anglicky), bib, shrnuti (anglicky), prezentace (anglicky)

Práce byla oceněna Cenou Antonína Svobody 2012 pro nejplepší doktorskou práci udělovanou Českou společností pro kybernetiku a informatiku a dostala se mezi finalisty Evropské ceny pro mladé vědce v informatice a aplikované matematice - ERCIM Cor Baayen Award 2013.


Ukaž dema!Články, které zde nejsou volně ke stažení, můžete stáhnout zde nebo mi napište email a já Vám pošlu předfinální verzi (preprint).

Haindl M., Vacha P., Wood Veneer Species Recognition using Markovian Textural Feature, Proceedings of Computer Analysis of Images and Patterns, CAIP 2015, accepted.
demo

Vacha P., Haindl M., Suk T., Colour and rotation invariant textural features based on Markov random fields, Pattern Recognition Letters, vol. 32, pp. 771-779, April 2011.
doi, pdf na UTIA (anglicky), bib, demonstace (anglicky)

Vacha P., Haindl M., Texture Recognition using Robust Markovian Features, in: LNCS Proceedings of the MUSCLE International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding 2011, LNCS 7252, pp. 126-137, 2012.
pdf (at UTIA), bib, presentation

Vacha P., Haindl M., Natural Material Recognition with Illumination Invariant Textural Features, in: Proceedings of the 20th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'10), pp. 858-861, Istanbul, Turkey, August 23-26, 2010.
doi, pdf na UTIA (anglicky), bib, prezentace (anglicky)

Vacha P., Haindl M., Illumination Invariants Based on Markov Random Fields, in: Proceedings of the 19th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'08), Tampa, Florida, USA, December 8-11, 2008.
pdf (anglicky), bib, prezentace (anglicky), prezentace-dodatek (anglicky), kapitola v knize (anglicky), demonstrace (anglicky)


Spoluautor:

Filip J., Haindl M., Vacha P., Analysis of Human Gaze Interactions with Texture and Shape, in: LNCS Proceedings of the MUSCLE International Workshop on Computational Intelligence for Multimedia Understanding 2011, LNCS 7252, pp. 160-171, 2012.
pdf na UTIA (anglicky), bib

Somol P., Vacha P., Mikes S., Hora J., Pudil P., and Zid P., Introduction to Feature Selection Toolbox 3 - the C++ library for subset search, data modeling and classification. Technical Report UTIA TR No. 2287, Czech Academy of Sciences, 2010.
pdf (anglicky), bib, www

Filip J., Vacha P., Haindl M., Green P. R., A Psychophysical Evaluation of Texture Degradation Descriptors, in: Proceedings of IAPR International Workshop on Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition (SSPR & SPR 2010), LNCS 6218, pp. 423-433, Cesme, Izmir, Turkey, August 18-20, 2010.
doi, pdf na UTIA (anglicky), bib

Haindl M., Mikes S., Vacha P., Illumination Invariant Unsupervised Segmenter, in: Proceedings of IEEE International Conference on Image Processing (ICIP'09'), pp. 4025-4028, Cairo, Egypt, November 7-11, 2009.
doi, pdf na UTIA (anglicky), bib, www

Kolar R., Vacha P., Texture analysis of the retinal nerve fiber layer in fundus images via Markov Random Fields, in: Proceedings of , vol. 25/XI, pp. 247-250, Munich, Germany, September 7-12, 2009.
doi, pdf na UTIA (anglicky), bib

další články ...
Diplomová práce:

Deformovaný obrázek - hrad
Deformovaný obrázek
Narovnaný obrázek - hrad
Narovnaný obrázek

Ve své práci "Registrace obrazu pomocí radiálních bázových funkcí" jsem se zabýval odstraněním lokálních deformací. Vstupem úlohy je deformovaný obrázek a poloha řídících bodů (křížků) v deformovaném obrázku a jejich správná  poloha. Ulohou je provést narovnání obrázku mezi řídícími body, tak aby hledaná transformace odstranila původní deformaci. Práce využívá radiálně symetrických Gaussových funkcí, které jsou prakticky lokálně omezené, což umožňuje modelovat lokální deformace. Práce se také zabývá určením optimální hodnoty vyhlazovacího parametru (jak velká oblast okolo řídících bodů se má narovnávat).
diplomka, abstrakt_cz, abstrakt_en, prezentace, zdrojáky, ...

Dobré věci ke studiu:

Zde si můžete stáhnout aktuální Souborkové texty,  pdf verze: matika, informatika. Při studiu mi také pomohly datové struktury (novější), vyčíslitelnost, NP-úplnost, jiné.


Další zájmy:

Orientační běh
TeXnicCenter